Apuraha KehoSoi-hankkeelle 2500 €: Lapsen Aika -säätiöltä

  • Kaarina Marjanen (!!Recipient)

    Pris: Pris och hedersbetygelser

    !!Description

    Lapsen Aika-säätiö myönsi tämän apurahan PostDoc -tutkimushankkeen pilottia varten. En kuitenkaan vastaanottanut apurahaa, sillä siirryin Lasten Ikihyvä hankkeeseen tutkijatohtoriksi.
    OrganisationerLasten Aika -säätiö