Article award for young researchers (Society for the Study of Finnish)

  • Svinhufvud, Kimmo (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Artikkelista: Varovasti edeten ja taas perääntyen: Opponentin palautevuoron rakentuminen. Virittäjä 115: 156–192
Tilldelande organisationerKotikielen seura ja E. A. Saarimaan rahasto