Award: Outstanding doctoral dissertation award 2016

  • Kempa, Dominik (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationer Helsingfors universitet, Finland