Best Dissertation in the Faculty of Arts

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerHumanistiska fakulteten, Finland