Best Dissertation in the Faculty of Arts

Pris: Pris och hedersbetygelser

OrganisationerHumanistiska fakulteten, Finland