Best ESVIM poster, ECVIM-CA Congress 2019

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerECVIM-CA