Best paper 2013

  • Närhi, Katja (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Paras kehitysbiologian alan julkaisu vuodelta 2013
Tilldelande organisationerThe Finnish Society for Developmental Biology