Omfattning!!Regional
Tilldelande organisationerNousee Satakunnan kansa ry