Carl-Axel Hamberger Prize

  • Mäkitie, Antti (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

The prize was awarded for scientific merits and contributions in the field of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery.
Omfattning!!International
Tilldelande organisationerSvenska Läkaresällskapet