Cold Medal, 30 years service for the University of Helsinki, Rector of the University of Helsinki.

  • Lavonen, Jari (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Cold Medal, 30 years service for the University of Helsinki, Rector of the University of Helsinki.
Tilldelande organisationer Helsingfors universitet, Finland