Det sjätte Gösta Mickwitz pris 2013

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerHistoriska föreningen rf