Doctor honoris causa, University of Lund

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

http://www.ht.lu.se/forskning/hedersdoktorer

Hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2010
Teologiska fakulteten har utsett:

Teologiska fakulteten har till hedersdoktor vid promotionen 2011 utsett Professor Aila Lauha, Helsingfors, för hennes insatser som forskare, forskningsledare och forskningsutvecklare inom nordisk och europeisk kyrkohistoria, i långvarigt samarbete med Teologiska fakulteten vid Lunds universitet.

Professor Lauha är född 1951, är sedan 1997 professor i kyrkohistoria, särskilt modern kyrkohistoria, vid Helsingfors universitet, där hon också är dekanus för Teologiska fakulteten. Hon är Finlands representant i den internationella kyrkohistoriker-organisationen CIHEC och ingår i redaktionen för tidskriften Kirchliche Zeitgeschichte. Aila Lauha har flera gånger besökt Lund och är ledamot av Vetenskapssocieteten. Hon var ledare för EU-projektet ”Churches and European Integration” – ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Glasgow, Helsingfors, Lund, Münster och Tartu.

Aila Lauha samarbetar regelbundet med kyrkohistoriker i Sverige, och medverkade senast vid den av Vitterhetsakademien anordnade ämneskonferensen i Stockholm 2008, som resulterade i boken ”Kyrkohistoria – perspektiv på ett forskningsämne” (Stockholm 2009), som nu används i undervisningen i Lund.

Kyrkohistoriker i Lund har vid ett par tillfällen föreslagit kvinnliga hedersdoktorer, men de har varit historiker. Någon kvinnlig innehavare av en befattning i kyrkohistoria har aldrig tidigare blivit hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund.


http://www.ht.lu.se/forskning/hedersdoktorer Hedersdoktorer Humanistiska och teologiska fakulteterna utser hedersdoktorer varje år. Traditionellt utses framstående forskare eller personer som gjort stora insatser för forskningen. Hedersdoktorer vid Teologiska fakulteten 2010 Teologiska fakulteten har utsett: Teologiska fakulteten har till hedersdoktor vid promotionen 2011 utsett Professor Aila Lauha, Helsingfors, för hennes insatser som forskare, forskningsledare och forskningsutvecklare inom nordisk och europeisk kyrkohistoria, i långvarigt samarbete med Teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Professor Lauha är född 1951, är sedan 1997 professor i kyrkohistoria, särskilt modern kyrkohistoria, vid Helsingfors universitet, där hon också är dekanus för Teologiska fakulteten. Hon är Finlands representant i den internationella kyrkohistoriker-organisationen CIHEC och ingår i redaktionen för tidskriften Kirchliche Zeitgeschichte. Aila Lauha har flera gånger besökt Lund och är ledamot av Vetenskapssocieteten. Hon var ledare för EU-projektet ”Churches and European Integration” – ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Glasgow, Helsingfors, Lund, Münster och Tartu. Aila Lauha samarbetar regelbundet med kyrkohistoriker i Sverige, och medverkade senast vid den av Vitterhetsakademien anordnade ämneskonferensen i Stockholm 2008, som resulterade i boken ”Kyrkohistoria – perspektiv på ett forskningsämne” (Stockholm 2009), som nu används i undervisningen i Lund. Kyrkohistoriker i Lund har vid ett par tillfällen föreslagit kvinnliga hedersdoktorer, men de har varit historiker. Någon kvinnlig innehavare av en befattning i kyrkohistoria har aldrig tidigare blivit hedersdoktor vid Teologiska fakulteten i Lund.
Omfattning!!International
Tilldelande organisationerUniversity of Lund