Doctoral Dissertation Award 2012, University of Helsinki

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerHelsingin yliopisto