Elsevier and ISEKI_Food Award

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Award for outstanding oral and poster presentation at 3rd International ISEKI_Food Conference
Tilldelande organisationerElsevier