Estonian National Science Award 2018 in humanities

  • Ehala, Martin (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Highest annual science award in Estonia
Omfattning!!National
Tilldelande organisationerEesti Vabariigi Valitsus