Etelä-Savon kauppakamarin vuoden aktiivisin 2018

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Etelä-Savon kauppakamarin JC-killan vuosittainen tunnustus
Omfattning!!Regional
Tilldelande organisationerEtelä-Savon kauppakamari