Omfattning!!International
Tilldelande organisationerEuropa Nostra