Festschrift

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Merja Polvinen, Maria Salenius and Howard Sklar (eds), Mielikuvituksen maailmat. Tieteidenvälisiä tutkimuksia kirjallisuudesta / Fantasins världar. Tvärvetenskaplig litteraturforskning / Worlds of Imagination. Explorations in Interdisciplinary Literary Research. Essays in Honor of Prof. Bo Pettersson. Turku, Finland: Eetos, 2017.