God handledare - hyvä ohjaaja 2019

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Pris beviljat av Helsingfors universitets studentkår (HYY)