Gunnar Mickwitz-pris

  • Lagerquist, Jonathan (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Pris för en förtjänstfull pro gradu avhandling vid den svenska lärostolen vid Helsingfors universitet
Tilldelande organisationerHistoriska föreningen