Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenalan gradupalkinto 2018

    Pris: Pris och hedersbetygelser

    !!Description

    Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenalan gradupalkinto 2018 myönnettiin Elisabeth Widen pro gradu -tutkielmalle ”Att reproducera en människa med hjälp av en annan människa – en affektiv analys av vård- och hemarbete i den privata sfären”.

    Palkinnonsaajan valitsi sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Julian Honkasalo. Honkasalo kuvailee Elisabeth Widen sosiologian alan pro gradu -tutkielmaa teoreettisesti kunnianhimoiseksi ja kriittiseksi tutkielmaksi hoivatyön yksityistämisestä. Opinnäytetyö ammentaa ansiokkaasti affektiteoriasta ja marxilaisesta feminismistä hoivatyön yksityistämisen analyysissa. Widen kriittinen analyysi on erittäin ajankohtainen hyvinvointivaltion rakenteiden purkamisen, uusliberalistisen talouspolitiikan ja erityisesti SOTE-uudistuksen aikana.
    OrganisationerHelsingin yliopisto, sukupuolentutkimus