Honorary Member of TKO-äly

  • Toivonen, Hannu (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerTKO-äly ry, the computer science student association of the University of Helsinki