IBM Innovation Award: Unstructured Information Analytics

    Pris: Pris och hedersbetygelser

    Omfattning!!International
    Tilldelande organisationerIBM, Thomas J. Watson Research Center