!!Description

Inaugural holder of the Influencer of the Year prize by the Faculty of Biological and Environmental Sciences
Tilldelande organisationerBio- och miljövetenskapliga fakulteten, Finland