Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2014

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Ett av de större litterära priserna i Sverige
Tilldelande organisationerUtdelas av Ivar Lo-sällskapet