Juridiska Föreningen i Finland r.f:s litteraturpris för verket "Ne bis in idem i den finska och europeiska straffprocessrätten"

Pris: Pris och hedersbetygelser

Omfattning!!National
Tilldelande organisationerJuridiska Föreningen i Finland r.f.