Omfattning!!National
Tilldelande organisationerEKY (Eläinlääketieteen kandiyhdistys)