Kannustuspalkkio: Helsingin yliopiston kannustuspalkkio

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Kannustuspalkkio voidaan maksaa henkilölle, joka on kuluvan vuoden aikana tehnyt poikkeuksellisen vaativan työsuorituksen, harjoittanut erityisen innovatiivista tai aloitteellista toimintaa, vaikuttanut oleellisesti yksikön tuloksen huomattavaan paranemiseen tai osoittanut erityistä ansioitumista, josta halutaan palkita. Kannustuspalkkion tarkoituksena on sekä palkita poikkeuksellisessa työtilanteessa menestyneitä työntekijöitä että kannustaa myös muita parempiin työsuorituksiin.

Kansainvälisen osuustoimintaliiton; ICA:n tutkimuskonferenssi järjestettiin Mikkelissä 24.-27.8.2011 ja Ruralia-instituutti vastasi konferenssin käytännön järjestelyistä. Tapahtuma kokosi yhteen noin 200 osuustoiminnan tutkijaa ja käytännön tekijää yli 30 maasta ja lähes kaikista maanosista. Seminaarin käytännön järjestelyt saivat poikkeuksellisen kiittävät arviot osallistujilta. Tiedottaja, VTM Anne-Maria Hytönen toimi paikallisen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana ja ohjausryhmän (Steering Committee) sihteerinä. Hän vastasi seminaarin käytännön järjestelyiden suunnittelusta, koordinoimisesta sekä työnjaosta paikallisen järjestelytoimikunnan jäsenten kesken. Lisäksi Anne Hytönen vastasi sähköpostiyhteydenpidosta osallistujiin. Anne Hytönen hoiti vaativan tehtävän erinomaisesti ja innostuneesti osoittaen hyvää organisointikykyä, ryhmän johtamistaitoa sekä kykyä selviytyä kiivastahtisessa työrytmissä. Myös kommunikointi eri kulttuureista tulevien osallistujien kanssa englannin kielellä sujui hyvin. Kannustuspalkkio maksetaan Anne-Maria Hytöselle erinomaisesta työstä ICA:n tutkimuskonferenssin paikallisen järjestelytoimikunnan puheenjohtajan ja ohjausryhmän sihteerin tehtävässä.
Tilldelande organisationerRuralia-instituutti