Kari Sajavaaran tunnustuspalkinto: Ansiokas ja yhteiskunnallisesti merkittävä soveltavan kielentutkimuksen alan väitöskirja

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Anna von Zansen väitteli filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta joulukuussa 2019. Von Zansenin väitöstutkimus kiinnittyy laajassa soveltavan kielitieteen kentässä kielitaidon arviointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin verrattain uutta digitaalista ylioppilaskoetta ja siitä erityisesti kielten kuullun ymmärtämisen koetta. Nykyinen koe mahdollistaa monipuolisten visuaalisten aineistojen - niin kuvien kuin videoidenkin - käyttämisen, ja von Zansen tarkasteli näiden uudenlaisten aineistojen vaikutusta lukio-opiskelijoiden koesuoritukseen.

Von Zansenin väitöstyön tutkimusasetelma ja tutkimusongelmat osoittavat erityistä luovuutta. Von Zansen on itsenäisesti suunnitellut ja toteuttanut erinomaiset digitaaliset tehtävät, joilla hän on onnistunut keräämään laajan aineiston. Hän on myös haastatellut lukion opiskelijoita ja teettänyt heillä ääneenajattelutehtävän.

Digitaalisesta ylioppilastutkinnosta ei juurikaan ole tehty tutkimusta. Tutkimustieto on erittäin tarpeellista nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa ylioppilastutkinnon merkitys korkeakouluvalinnoissa korostuu entisestään. On tärkeä tietää, miten esimerkiksi opiskelijoiden tasa-arvo toteutuu uudessa digitaalisessa ylioppilastutkinnon kielikokeessa. Digitaalisten tehtävien erityisominaisuuksista saatava tutkimustieto hyödyttää niin opetussuunnitelmien laatijoita, kielitutkintojen kehittäjiä, digitaalisten tehtävien laatijoita, oppimateriaalien tekijöitä, lukion kielten opettajia, sensoreita kuin lukion opiskelijoitakin – myös muissa kuin ruotsin kielessä.

Väitöstyössä kohdennetaan kehittämisehdotuksia erikseen opetusministeriölle, Opetushallitukselle, kokeen laatijoille, koulutuksen järjestäjille ja kieltenopettajille. Ne ulottuvat kauas tulevaisuuteen ja voisivat toteutuessaan tarjota uusia näkökulmia erityisesti ylioppilastutkinnon digitaalisten tehtävien laadintaan ja koko tutkinnon edelleen kehittämiseen.

Väitöskirja Uudenlaista kuullun ymmärtämistä. Kuvan ja videon merkitys ylioppilastutkinnon kielikokeissa on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7961-4
Omfattning!!National
OrganisationerKieliverkosto

Pris och hedersbetygelser

event10. Kari Sajavaaran muistoluento
locationJyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Finland
Period17 jan 2020 → 17 jan 2020