Knut och Alice Wallenbergs stiftelse for Contact Outside Europe

Pris: Pris och hedersbetygelser

Omfattning!!International
Tilldelande organisationerKnut och Alice Wallenbergs stiftelse