Kotikielen seuran väitöskirjapalkinto

    Pris: Pris och hedersbetygelser

    Tilldelande organisationerKotikielen Seura ry.