Kunniatohtori (doctor honoris causa), University of Tarto

  • Knip, Mikael (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Omfattning!!International
Tilldelande organisationerUniversity of Tarto