Lauri Jäntin säätiön kunniamaininta

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerLauri Jäntin säätiö