Mårbackapriset: Arbete i Selma Lagerlöfs anda

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Mårbackapriset har delats ut sedan 1960-talet till en offentligt verksam person som arbetar i Selma Lagerlöfs anda.

Firande, föreläsning, mottagande av plakett med Selma Lagerlöfs bild.
Omfattning!!International
Tilldelande organisationerStiftelsen för Selma Lagerlöfs Mårbacka