Årets pro gradu

Pris: Pris och hedersbetygelser

OrganisationerAssociation of Finnish Local and Regional Authorities