Myrdal Prize

  • Poutvaara, P. (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Myrdal Prize for the best article published in Ekonomisk Debatt in 2009, for joint paper ”Själviska och framåtblickande väljare - Hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?