Nils Ludvig Rasmusson stipendium för yngre forskare inom numismatiken

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

”För sitt arbete med pro gradu-avhandlingen – En numismatisk-arkeologisk studie om kyrkfynd i Finland och för det intresse hon visar för numismatiken”.
Tilldelande organisationerSvenska Numismatiska Föreningen