Nobel Peace Prize (as a member of the IPCC)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationer Norwegian Nobel Committee