Omfattning!!National
Tilldelande organisationerBoard of Nokia Foundation