Nomination: Listed among 25 national influencers for business leaders

  • Heinonen, Marina (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Omfattning!!National
Tilldelande organisationerKauppalehti Fakta