Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Nuorten tutkijain tunnustuspalkintoa on jaettu vuodesta 1972 lähtien. Sen tarkoituksena on kannustaa nuoria kemistejä tutkimustehtäviin. Palkittava työ voi olla esim. pro gradu-tutkielma tai diplomityö. Kunakin vuonna voidaan antaa kaksi palkintoa, ja ne annetaan alle 30 vuotiaille henkilölle.
Omfattning!!National
Tilldelande organisationerSuomalaisten Kemistien Seura