Oikeustieteellisen tiedekunnan tunnustuspalkinto

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Laudatur-arvosanan saaneen oikeustieteen maisterin tutkielmapalkinto
Tilldelande organisationerJuridiska fakulteten, Finland