Opinnäytetyöpalkinto pro gradusta

  • Hatakka, Sampsa (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Helsingin kaupungin tietokeskuksen myöntämä opinnäytetyöpalkinto pro gradu –työstä
Tilldelande organisationerHelsingin kaupunki