Per Brahe priset

  • von Schoultz, Åsa (!!Recipient)

    Pris: Pris och hedersbetygelser

    !!Description

    Pris till en yngre lovande forskare vid Åbo Akademi vars fortsatta anknytning till akademin är synnerligen önskvärd
    Tilldelande organisationerStiftelsen för Åbo Akademi