Poster Award: Best poster presentation at the Physics Days 2014

  • Ahvenainen, Patrik (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerThe Finnish Physical Society