Preis der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum - Avard of the European Lutheran Comission on the Church and the Jewish People

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Für langjähriges Engagement im internationalen christlich-jüdischen Dialog - for his long-standing involvement in international Jewsh-Christian Dialogue.

Suomen ev.lut. kirkon edustajana. Suomen työryhmä / Suomen ev.lut. kirkon ulkoasiain neuvoston nimeämänä: Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ) in Verbindung mit dem Lutherischen Weltbund . Suomen työryhmän jäsen ja sihteeri 1977- 1978; jäsen 1984-; kansainvälisen johtoryhmän (Vorstand) jäsen 2004-2010. LEKKJ:n tunnustuspalkinto 2010 kansainvälisestä osallistumisesta kristittyjen ja juutalaisten väliseen dialogiin.
Omfattning!!International
Tilldelande organisationerDie Lutherische Europäische Kommission Kirche und Judentum in Verbindung mit dem Lutherischen Weltbund - The European Lutheran Comission on the Church and the Jewish People