Pristagare/ Okka & Svenska kulturfonden

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Priset har tilldelats en svensklärare som erkänsla för förtjänstfullt arbete eller insats som främjar svenska språket och den svenskspråkiga kulturen i Finland.
Omfattning!!National
Tilldelande organisationerSvenska kulturfonden