Prize for the best textbook on Finnish

Pris: Pris och hedersbetygelser

OrganisationerFinska Läkaresällskapet