Pro Gradu Award for an Exceptional Master's Thesis

  • Leppänen, Leo (!!Recipient)

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerMatematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Finland