Pro Gradu Award for an Exceptional Master's Thesis

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerMatematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Finland