Pronssinen Gebhard-mitali

Pris: Pris och hedersbetygelser

Tilldelande organisationerPellervo-Seura