Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

Pris: Pris och hedersbetygelser

!!Description

Ett pris för nydanande socialhistorisk forskning
Tilldelande organisationerSvenska litteratursällskapet i Finland